Vojislavljevića b.b. Dahna, Podgorica Mob: +382 69 361 371
By

agrarija

FULVICAN

FULVINSKA KISELINA -Poboljšava apsorpciju hranjivih materija -Poboljšava strukturu i razvoj korijena -Poboljšava mikrobiološku aktivnost -Povećava klijavost sjemena -Povećava prinose -Poboljšava zadržavanje vode...
Continue Reading

POWER ROOT

-Sadrži fulvinske i huminske kiseline koje stimulišu razvoj korijena -Usvajanje mikro i makro elemenata podiže do maksimuma -Stimuliše razvoj biljke -Omogućava bolje...
Continue Reading

TREE CAL BOR

TEČNI KALCIJUM + BOR -Pospješuje cvjetanje, oplodnju i formiranje plodova -Ojačava teksturu plodova -Povećava otpornost protiv fizikalnih poremećaja plodova -Sprečava pucanje plodova...
Continue Reading

TREE-CAL

TEČNI KALCIJUM -Ojačava teksturu plodova -Povećava otpornost protiv fizikalnih poremećaja plodova -Sprječava pucanje plodova -Pospješuje hormonalnu ravnotežu u biljkama koje su izložene...
Continue Reading

MAGNA FORCE

TEČNI MAGNEZIJUM -Magnezijum ulazi u sastav hlorofila i ima ključnu ulogu u očuvanju zelene boje -Pospješuje produktivnost biljke -Osigurava bolji hlorofil i...
Continue Reading

BORAMIN

TEČNI BOR -Neophodan za više procesa u biljci -Glavna funkcija bora se odnosi na čvrstoću i razvoj ćelijskog zida, diobu ćelije, razvoj...
Continue Reading

AMINOMAX

33% AMINO KISELINE -Brzo eliminiše efekte izazvane faktorima stresa *VODA (suša, prekomjerno navodnjavanje, poplava) *TEMPERATURA (vrlo niska ili vrlo visoka) *SALINITET (visok...
Continue Reading