Prodavnica

NAZAD

Ampligo 5ml

Novo
Sredstva za zastitu bilja   /   Insekticidi

Cijena: 1.65€

AMPLIGO® 150 ZC je insekticid na bazi dijve aktivne materije, hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina. Hlorantraniliprol je ovilarvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekata, što dovodi do paralize i smrti štetočina. Lambda-cihalotrin pripada hemijskoj grupi piretroida, koji remete protok natrijumovih jona kroz nervnu membranu insekata. Odlikuje se kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije omogućava AMPLIGO® 150 ZC da djeluje na skoro sve razvojne stadijume u životnom ciklusu štetočine.

Podijelite na:

KOLIČINA: