Prodavnica

NAZAD

Everest 250ml

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 2.39€

Aktivna materija: Bakar hidroksid 368,5 g/l ili 240 g bakarnog jona/l Grupa: Neorganska jedinjenja bakra Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Klasifikacija rezistentnosti: M1 Karakteristike: Bakarni hidroksid spada u multi-site fungicide sa širokim spektrom delovanja na gljive, plamenjače, bakterije, alge, itd. Bakar ima negativno djelovanje na biljke u određenim uslovima, pa su količine primene prilagođene fazi razvoja jabuke (pred kretanje vegetacije, cvjetanje) ili fazi zatvaranja cvjetova (kod paprike). Smanjuje osjetljivost biljaka, posebno drvenastih (vinova loza, voće i ukrasno bilje) na niske temperature. Primjena: Kod krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti(Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode). Vrijeme primene: Kod krompira – tretiranje tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja (BBCH 19-51/69), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod paradajza - tretiranje tokom faza intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova (BBCH 19-79), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod krastavca za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode). Vrijeme primene: Tretiranje od faze 2-3 lista (BBCH 12-13), pa do faze kada je otvoreno 3-5 cvetova na glavnom stablu (BBCH 63-65), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod začinske paprike za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas euvesicatoria) u koncentraciji 0,4-0,6% (40-60 ml/10 l vode). Vrijeme primjene: Tretiranje od razvoja 4-5 pravog lista na glavnom stablu (BBCH 15) do faze razvoja plodova (BBCH 71-75), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod maline za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,4% (40 ml/10 l vode). Vrijeme primjene: Tretiranje tokom faze intenzivnog rasta izbojaka (visina 20-120 cm) pa do početka cvjetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod jabuka: a) Za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,7%, tretiranje pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale) i u koncentraciji od 0,5%, tretiranje u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze "mišije uši" (07-54 BBCH skale). b) Za suzbijanje bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u koncentraciji od 0,7%, tretiranje pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale) i u koncentraciji od 0,5%, tretiranje u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze "mišije uši" (07-54 BBCH skale). Zatim u koncentraciji 0,15–0,25%, tretiranje u periodu početka cvetanja (55-57 BBCH skale), kao i u koncentraciji 0,1-0,12%, tretiranje neposredno pred cvetanje i tokom cvetanja (59-69 BBCH skale). Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 ml u 10 l vode). Vrijeme primjene: Tretiranje tokom faze intenzivnog porasta (BBCH 15-16), cvetanja i razvoja bobica (BBCH 53-79) u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. Kod breskve za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans) u koncentraciji 0,6-0,8% (60-80 ml/10 l vode), pre kretanja vegetacije do početka bubrenja lisnih pupoljaka (faza 01 BBCH skale) Napomena: Kod visoke tehnologije proizvodnje voća sa obaveznim zalivanjem, protivgradnim mrežama, travnim pojasom i intenzivnim đubrenjem, Everest se preporučuje uglavnom u registrovanim količinama pre kretanja vegetacije, a posebno posle berbe i to dva puta u količini od 7 kg/ha. Slično je kod koštičavaog voća gde su bakterioze znatno prisutnije. Mogućnost meješanja: Preparat nije kompatibilan sa kiselinama, dilkoranom ili kalcijum-polisulfidom. Ne miješa se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenfos, dimetoat). Nepoželjni efekti: Preparati na bazi bakar-hidroksida mogu biti fitotoksični ukoliko se primijene u uslovima hladnog i vlažnog vremena. Karenca: Kod krompira, paradajza i krastavca je 7 dana, kod začinske paprike je 14 dana, kod vinove loze je 28 dana, dok je kod jabuke i maline obezbeđena vremenom primjene.

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi