Prodavnica

NAZAD

FALCON EC 460 5ml

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 1.00€

DJELOVANJE: folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem PRIMJENA: Pšenica i ječam - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pjegavosti, količina primjene je 0,6 l/ha; od faze vlatanja pa do početka klasanja i cvjetanja Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, primjenjuje se u količini 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 10 l vode), a za osjetljive sorte u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 10 l vode); vrijeme primjene je tokom fenofaze intenzivnog rasta, u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje KARENCA: Pšenica i ječam obezbeđena vremenom primjene Vinove loza 21 dan.

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi