Prodavnica

NAZAD

FOSCO 30G

NA STANJU

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 1.09€

Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l Formulacija: WG – vodorastvorljive granule Karenca: 42 dana; RADNA KARENCA: 24 sata VRIJEME PRIMJENE: JABUKA 0,3 % (30 g u 10 l vode) U vreme intenzivnog porasta i cvetanja (fenofaze BBCH skale 59-69) DJELOVANJE: Fosetil-Aluminijum pripada grupi Fosfonata, deluje tako što inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. SPEKTAR DJELOVANJA: Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u zasadu jabuke PREPORUKE I NAPOMENE: Najbolji rezultati u suzbijanju bakteriozne plamenjače ostvareni u sistemu: jedan tretman prije cvjetanja i 2 tokom cvjetanja Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije, bordovskom čorbom, fentin-acetatom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Utrošak vode 1000 l/ha (ili 10 l na 100 m2). Način primjene: prskanje ili orošavanje.

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi