Prodavnica

NAZAD

Kusabi 5ml

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 1.69€

Primjena: Kusabi je translaminarni fungcid. Djeluje preventivno i kurativno tako što inhibira formiranje apresorija i prodiranje hifa u biljnu ćeliju, time sprečava formiranje micelija i dalju sporulaciju prouzrokovača bolesti. U Vinovoj lozi, efikasno djeluje na prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Količina primjene: 0,2 - 0,3 L/ha Utrošak vode: 600- 1000 L/ha Vrijeme primjene:Preventivno tokom čitave vegetacije. Maksimalan broj tetiranja: tri puta u toku vegetacije. Mogućnost miješanja:miješanje sa drugim proizvodima samo uz provjeru kompatibilnosti i preporuku proizvođača. Radna karenca (vrijeme u kome nije dozvoljen ulazak u polje posle tretiranja) :do susenja depozita, 6-12 sati. Karenca: 28 dana

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi