Prodavnica

NAZAD

Pergado 1kg

NA STANJU

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 34.60€

Put do dobrog vina PERGADO F® 45 WG je lokalsistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Način djelovanja: PERGADO F® 45 WG je kombinovani preparat sa preventivnim i kurativnim djelovanjem. Aktivna materija mandipropamid se odmah nakon tretmana snažno vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom. Mandipropamid djeluje na klijanje spora, zaustavlja rast micelije i sprečava sporulaciju i samim tim dalje širenje infekcije. Folpet, kao aktivna materija nespecifičnog mesta djelovanja, pruža odličnu površinsku zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i crne pegavosti (Phomopsis viticola) u zasadu vinove loze. Osim toga, folpet potpomaže i djelovanje na sivu trulež (Botrytis cinerea), što je dodatni razlog za njegovu primenu. Dvojno djelovanje preparata obezbeđuje bolju efikasnost, dužu zaštitu, i sporije sticanje rezistencije kod fitopatogenih gljiva.

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi