Prodavnica

NAZAD

Sistan 50ml

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 4.60€

Aktivna materija: Miklobutani 240 g/l Karenca: 15 dana - vinova loza; 21 dan - jabuka DJELOVANJE: aktivna materija Miklobutanil spada u grupu Triazola i inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C14), sprečavajući razvoj gljive. Poseduje i translaminarno kretanje. SPEKTAR DJELOVANJA: Prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i pepelnice ruže (Sphaeroteca pannosa var. rosae).

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi