Prodavnica

NAZAD

Merpan 20g

NA STANJU

Sredstva za zastitu bilja   /   Fungicidi

Cijena: 0.90€

Merpan® 80 WDG je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja patogena. Inhibira disanje, odnosno aktivnost SH-enzima i gljive veoma teško razvijaju rezistentnost na ovu aktivnu materiju. NAPOMENA Može biti fitotoksičan ukoliko se primjenjuje u fazi precvjetavanja i formiranja plodova, naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora, kao i ako se na višim temperaturama miješa sa preparatima na bazi dimetoata. FITOTOKSIČNOST Preparat primijenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.

Podijelite na:

KOLIČINA:

Slični proizvodi